Εκθέσεις

Έκθεση Αφίσας με θέμα την ενημέρωση και πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού.

Διάρκεια 23/04/2015-03/05/2015
Εγκαίνια 23/04/2015 19:30

Οι αφίσες είναι το αποτέλεσμα ένος workshop, που πραγματοποιήθηκε τον χειμώνα του 2014 στα πλαίσια της Ένωσης.

Διάρκεια 23/04/2015-03/05/2015
Εγκαίνια 23/04/2015 19:30

Φιλοξενούμενη έκθεση από την Γαλλία (Poster for Tomorrow). Το δικαίωμα όλων για δίκαιες και ισότιμες συνθήκες εργασίας

Διάρκεια 24/04/2015-06/05/2015
Εγκαίνια 24/04/2015 20:00

Έκθεση Αφίσας με θέμα «Το Bullying»

Διάρκεια 25/04/2015-05/05/2015
Εγκαίνια 25/04/2015 22:00

Έκθεση Αφίσας με θέμα την Ελευθερία της Έκφρασης.

Διάρκεια 25/04/2015-02/05/2015
Εγκαίνια 25/04/2015 20:00