Το Bullying μαυρίζει ψυχές

Αλέξανδρος Σταθόπουλος

Μέρος της δράσης
Poster Design Competition on the subject of Bullying